Kunstnerindeks

Vores kunstnerindeks er en digital samling af kunstnere og deres porteføljer. Vi bruger Artist Index til at præsentere potentielle kunstnere, projekter og kunstværker for vores kunder. Løbende sender vi også Open Calls fra virksomheder og institutioner til kunstnere, der er en del af indekset.

At være en del af Artist index øger dine chancer for at sælge eksisterende værker eller få en bestilling til at skabe stedsspecifikke kunstværker.

Læs mere om et potentielt samarbejde med Artboost på denne side.

Vi accepterer i øjeblikket ikke nye kunstnere i kunstnerindekset. Skriv dig på vores venteliste for at få besked, når vi igen åbner for ansøgninger.

Tilmeld dig på venteliste
Kunstneren Iris Bakker installerer sine bestillingsværker hos Be My Eyes sammen med Artboost stifter Anders Cederholm.
Se Head of Artist Relations Signe Sylvester guide dig gennem ansøgningsflowet.

Ansøgning

Kunstnerens potentiale for et fremtidigt samarbejde vurderes på grundlag af følgende kriterier:

  • Erfaring med udsmykningsopgaver og samarbejde med virksomheder.
  • Den praktiske, tematiske og æstetiske relevans af tidligere værker for Artboost's primære kundegruppe.
  • Kunstnerisk kvalitet i forhold til materialekendskab, teknik og originalitet.
  • En konsekvent stil, medie og/eller metode, der viser, at kunstneren er specialiseret og dygtig inden for området.
  • En reel interesse for at samarbejde med både kommercielle og offentlige virksomheder og institutioner.

En kunstner behøver ikke at opfylde alle ovenstående kriterier for at blive optaget i indekset.

Kunstnere kan forvente svar inden for 14 dage efter ansøgningsfristen.

Vi opfordrer alle uanset køn, etnicitet, alder og baggrund til at ansøge om at blive en del af vores kunstnerindeks.

Skriv dig op på vores venteliste for at få besked, når vi åbner for ansøgninger igen.

Tilmeld dig på venteliste

Typer af kunder og opgaver

Artboost arbejder med både private virksomheder, offentlige/private institutioner og kommuner. Vi har bl.a. udviklet og kurateret projekter for PFA Pension, Aarhus Universitet, LEGO, TetraPak, Aarhus Kommune og mange flere.

Vores kunder har meget forskellige ønsker, behov og budgetter, hvilket også betyder, at omfanget af projekterne varierer meget. Kunstnere repræsenteret i vores indeks har en øget chance for at få tilbudt udsmykningsopgaver og sælge eksisterende værker, men er på ingen måde en garanti for et bestemt antal præsentationer, projekter eller indtægter.

De fleste opgaver omfatter salg af eksisterende kunstværker og/eller udvikling, produktion og installation af stedsspecifikke kunstværker. Derudover kan et projekt også indebære, at flere kunstnere inviteres til at lave skitsearbejde, hvorefter kunden og kurator i samarbejde vælger, hvilke idéer og kunstnere der skal arbejdes videre med. I nogle tilfælde er kunden interesseret i, at kunstneren gennemfører en kreativ workshop eller Artist Talk, som typisk har til formål at inddrage og engagere medarbejdere og/eller interessenter.

Desuden kan kunstnere i indekset forvente løbende kontakt med vores Artist Relation Manager med opdateringer om muligheder, relevante nyheder, evaluering af projekter og faglig sparring.

Alle ovennævnte opgaver aflønnes efter aftale med den enkelte kunstner. Læs mere under 'Betaling'.

Kunstnerduoen Hvass & Hannibal arbejder på deres bestillingsværk til Fenrishus.
Kunstner Thomas Pålsson under produktionen af en videobaseret workshop.

Betaling og honorar

Størrelsen af kompensationen afhænger af projektets størrelse, kunstnerens erfaring, værkets omfang og kunstnerens engagement i projektet.

I nogle tilfælde har vi købt et enkelt værk for et par tusinde kroner, og i andre tilfælde har vi bestilt et stedsspecifikt værk for flere 100.000 kroner. Størrelsen af vederlaget aftales altid, inden kunstneren underskriver en kontrakt og påbegynder arbejdet.

Det er vigtigt for os, at kunstnerne får en rimelig betaling for deres arbejde. Det betyder, at vi naturligvis aflønner skitsearbejde, idéudvikling, artist talks og workshops, også selvom kunden i sidste ende vælger en anden kunstner til at levere og/eller skabe et værk.

Vi aflønner kunstnerisk arbejde i henhold til BKF's anbefalinger.

Bemærk, at det ikke aflønnes at være optaget i vores Artist Index, samt deltagelse i Open Calls, da der er tale om en åben proces, hvor antallet af deltagende kunstnere ikke er begrænset.

Vilkår og betingelser

For en mere uddybende beskrivelse af kunstneres rettigheder, forpligtelser og betingelser for samarbejdet med Artboost kan du læse vores Vilkår og betingelser her.

Når en kunstner optages i vores indeks, forventer vi, at kunstneren accepterer de rettigheder, forpligtelser og betingelser for samarbejdet, der er beskrevet i Vilkår og betingelser. Det anbefales derfor, at du læser vores Vilkår og betingelser, inden du ansøger om at blive repræsenteret i Artboost kunstnerindekset.

Ud over de generelle Vilkår og betingelser udarbejdes og underskrives der altid en specifik kontrakt i forbindelse med en større opgave. Det vil sige: opgaver, der indebærer mere end blot salg af eksisterende værker. Hvis det er relevant, kan der også udarbejdes en købsaftale med angivelse af rabatter og særlige aftaler for køb af flere eksisterende værker.

Kunstnere i vores indeks er naturligvis ikke forpligtet til at levere eller udvikle kunstværker, skitser, foredrag eller på anden måde bidrage til de projekter, de tilbydes, før der indgås en kontrakt om det specifikke projekt.

Læs vilkår og betingelser
Kunstner Phuc Van Dang maler et vægmaleri på Designit.