Artboost Foundation

Artboost
Foundation

Vi mener, at kunst er og skal være til gavn for alle, uanset social, kulturel og økonomisk baggrund. Kunst skaber plads til vigtige spørgsmål, refleksioner og samtaler om vores fælles historie, kultur og fremtid. Det må aldrig blive et privilegium for de få at deltage i samfundet.

Hensigten med at gøre kunsten tilgængelig for et bredt publikum resulterer alt for ofte i dårlige arbejdsvilkår for den udøvende kunstner, der forventes at bidrage med billig eller endda gratis arbejdskraft. Dette er ikke kun til filantropiske kunstprojekter, men også til museumsudstillinger, kommercielt bestilte værker og andet kunstnerisk arbejde. Men selv den mest dedikerede og filantropiske kunstner kan ikke leve af synlighed og erfaring.

Vi anerkender denne udfordring, og derfor har vi startet Artboost Foundation.

Fokus

Talentudvikling af billedkunstnere
Kunstnere kan søge økonomisk støtte og/eller gratis rådgivning til gennemførelse af deres egne udstillinger og kunstneriske projekter, der forventes at have en betydelig indvirkning på deres karriere eller kunstneriske udvikling.
(I begyndelsen af 2022 Artboost vil lancere en karriere udviklingsprogram: Unge talenter. Mere info kommer i efteråret 2021).

Billedkunst i det offentlige rum
Kunstnere, organisationer og virksomheder kan ansøge om økonomiske ressourcer til at realisere offentligt tilgængelige kunstværker. Financielle midler tildeles primært til kunstnerens honorar. Derudover kan virksomheder ansøge om gratis konsultation og hjælp til kuratering af kunstnere.

Projekter, der forbedrer arbejdsvilkårene for billedkunstnere
Kunstnere og organisationer kan ansøge finansielle midler til gennemførelse af arrangementer og projekter, der har til formål at forbedre billedkunstnernes arbejdsvilkår. Der tildeles primært midler til projekter, der anses for at have stor indflydelse på kunstnernes generelle arbejdsvilkår.

Mål

gruppe

Målgruppe

Fondens formål er at støtte talenter inden for billedkunst i deres kunstneriske udvikling og karriere.

Fondens aktuelle fokus er på danske kunstnere og kunstnere med bopæl i Danmark, der arbejder inden for billedkunst, herunder men ikke udelukkende skulptur, maleri, tegning, trykning, belysning og video kan søge ind i fonden.

Vi prioriterer projekter fra virksomheder og organisationer, der har en filantropisk, bæredygtig og kulturel vision.

En del af fondenes midler bidrager også til interne programmer, herunder, men ikke udelukkende talentprogrammet 'Young Talents'.

Ofte stillede spørgsmål

PR og marketing
Artboost Foundation kan sponsorere fotografer, journalister og videografer til at dokumentere et projekt, der falder ind under en af de ovennævnte beskrivelser.

Ved efterfølgende brug af materialet er det et krav, at både kunstnerens navn og Artboost krediteres således: 'Kunstner: xxxx' og 'Sponsoreret af Artboost '

Hvordan er Artboost Foundation finanseret
Artboost hjælper virksomheder og organisationer med at udvælge, kuratere og implementere kunst på arbejdspladser og i det offentlige rum. Fra disse projekter går 5% af det samlede budget altid til fonden.

Derudover vælger nogle virksomheder og organisationer at donere midler, adgang til gratis udstillings- og kontorlokaler og/eller gratis rådgivning til kunstnere gennem fonden.

Ansøgninger
Kunstneren kan ansøge ved at sende en e-mail til info@artboost.com med en beskrivelse af og formål med projektet, budget og skitser (hvis relevant). Midlerne vil blive afsat til de projekter, der har størst effekt i henhold til fondenes mål. Ansøgningsrunden afsluttes den 1. oktober 2021, og modtagerne modtager midler senest i december 2021 eller på det relevante tidspunkt.